Typy narracji w „Lalce”
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Pierwszym i najważniejszym „gospodarzem” utworu jest trzecioosobowy narrator wszechwiedzący. Jest to najbardziej klasyczny typ narracji, ukształtowany wzorcowo właśnie w dziewiętnastowiecznej powieści realistycznej. Bardzo często usuwa się na dalszy plan – dlatego też w powieści mamy liczne dialogi, których cecha charakterystyczną jest silne zindywidualizowanie języka postaci. Technika narracji, na jakiej opiera się ten typ polega na ciągłej destabilizacji zdarzeń. Mówi się o nich prezentując naocznie, relacjonując, podając inne wersje, warianty. Zamiast jednoznacznych opinii – wątpliwości, zamiast rozstrzygnięć – pytania.

W tym kontekście warto wspomnieć o roli plotki w Lalce. Plotkarzami są bez wątpienia Szprot, Węgrowicz i Krzeszowska, ale także Rzecki. Domysły lub wymysły tych osób w znacznym stopniu wpływają na rozumienie zdarzeń i zachowań postaci, np. Wokulski zazwyczaj jawi się zupełnie inaczej niż w plotkach. Tym samym postaci przejmują część obowiązków narratora.

Drugi ważny typ narracji to narracja pierwszoosobowa, z którą mamy do czynienie w rozdziałach zatytułowanych Pamiętnik starego subiekta. Wpływa to znacznie na zwielokrotnienia punktów widzenia, np. dane zdarzenie komentuje narrator wszechwiedzący, Rzecki, a czasem także przytaczane są komentarze w formie plotek. Wszystko to wpływa wyraźnie z jednaj strony na obiektywizację poznania, z drugiej zaś na wielogłosowość (polifoniczność) powieści.

Na tym nie wyczerpuje się jednak repertuar typów narracji. Jest jeszcze trzeci typ, polegający na operowaniu mową pozornie zależną. Tak jest na przykład w momencie spaceru Wokulskiego po Powiślu, gdzie narrator relacjonuje jego myśli w mowie pozornie zależnej. Ten typ narracji jest prekursorski w stosunku do wszelkich zabiegów, mających na celu odsunięcie narratora wszechwiedzącego i zdążających do techniki strumienia świadomości, który zdominuje twórczość dwudziestowieczną.

Udostępnij




  Dowiedz się więcej
1  Lalka - streszczenie w pigułce
2  Znaczenie tytułu Lalki
3  Pozostali bohaterowie



artykuł / utwór: Typy narracji w „Lalce”



  • Żle zrozumiałeś, tu się wymienia,że mówi i narrator wszechwiedzący i rzecki i jeszcze ktoś podrzuca plotke. Tu masz wyliczenie, a nie jest napisane,że rzecki jest wszechwiedący.
    Lola ()

  • Owszem, narracja w "Pamiętniku starego subiekta" powoduje wielogłosowość narracji i zmienny punkt widzenia, lecz przecież Rzecki nie jest narratorem wszechwiedzącym! Jako narrator pierwszoosobowy z założenia jest ograniczony, opisuje jedynie to, co sam wie i czego doświadczył.
    połczi (makrelaaa {at} tlen.pl)




Tagi:
Prus - Lalka - Lalka powieścią wielkiego realizmu. -